author

Raşel Rakella Asal

Maziyi mazi yapan hatırlama gücü değil midir?