author

Raşel Rakella Asal

“Hatırlamanın ve unutmanın” ekseni etrafında Hamza Rüstem Fotoğraf Evi