author

Raşel Rakella Asal

Mezun olduğu okulu ile bütünleşen bir isim: Ayşe Mayda